Oferta/Usługi

Pielęgnacja przemysłowych terenów zielonych:

1. Wykaszanie traw wraz z uprzątnięciem i utylizacją
2. Wycinka krzaków z mechanicznym rozdrobnieniem
    i uprzątnięciem terenu
3. Wycinka drzew:
   - przy użyciu podnośników koszowych
   - przy użyciu technik alpinistycznych
   - rozdrobnienie gałęzi wraz z uprzątnięciem terenu
4. Prace okołotorowe:
   - remonty podtorza (m.in. wymiana podkładów)
   - orka pasów ppoż.
5. Prace budowlane:
   - wyburzenia
   - prace porządkowe
   - odśnieżanie dróg, placów oraz odśnieżanie dachów
Prace te wykonujemy w oparciu o wykwalifikowaną i posiadającą wszelkie uprawnienia kadrę pracowniczą oraz nowoczesny sprzęt. Zadania realizujemy na terenie południowej i płd. – zachodniej Polski.